ŠKOLSKO ZVONO

Već veliki broj škola koristi ovaj sistem za automatizaciju zvonjenja. Njegova je prednost jednostavnost i sveobuhvatnost kao i vrlo lak način montaže. Podržava neograničen broj rasporeda zvonjenja. Svaka škola koja poseduje računar sa ovim rešenjem može da automatizuje zvonjenje. Računar na koji je uključen interfejs može da se koristi za bilo kuju drugu vrstu aktivnosti u Windows-u što ne ometa rad zvona. Obično se ono ugrađuje na računar direktora škole ili njegova zamenika. Za ovo vam je potrebna interfejs pločica koja se ubaci u vaš PC računar koja to omogućuje. Uz pločicu će te dobiti program kao i uputstvo za njegovu upotrebu kao i vrlo detaljno objašnjen način montaže interfejsa. Prilikom naručivanja vodite računa o interfejsu koji želite da koristite, a on može biti:

            - Na paralelnom portu (cena 60 evra)
            - Na serijskom portu (cena 60 evra)

            - Na USB portu (cena 60 evra)
- ne ubacuje se u PC računar, već se povezuje USB kablom

Program u slučaju resetovanja računara (nestanak struje i sl.) automatski nastavlja rad i drži se datog rasporeda. Omogućena je podrška za više rasporeda zvonjenja. U slučaju isključenja računara automatski se vrši prebacivanje na ručno zvonjenje u slučaju potrebe ili isključenjem USB kabla sa interfejs kola.

Naručito je popularna njegova USB varijanta prikazana na slici dole.

Zvono se isporučuje u plastičnoj kutiji malih dimenzija(90x110x35 mm) Zvono se priključuje standarnim USB kablom za štampač na računar. Iz kutije izlazi trožilni kabal za priključenje zvona. Interfejs se direktno napaja sa USB porta pa mu nije potrebno dodatno napajanje!!.

Uključenjem računara biti će automatski uključeno i zvono a što će biti prikazano kao sys tray sličica prikazana na slici dole.

Ikona ima jarko crvenu boju što znači da je zvono uključeno. Pritiskom na desni taster miša na ovu ikonicu dobiti ćete meni prikazan na slici dole.

Značenje pojedinih menija je sledeće:

1. O programu - dobićete detaljno uputstvo o radu programa
2. Iskljuci zvono - odabirom ovog menija isključuje se funkcija zvonjenja
3. Posalji mail - izborom ovog menija možete poslati mail autoru programa
4. Pogledaj WEB - izborom ovog menija možete pogledati autorovu WEB stranu
5. Exit - sa ovim menijom napuštate program zvona i on više neći biti aktivan. Da bi ga ponovo pokrenuili nepohodno je da ga pozovete iz
StartUp-a.

Kada ste pozvali funkciju Iskljuci zvono tada njegova ikonica dobija tamniju boju a što je prikazano na donjoj slici.

Pozivom ove funkcije i klikom na desni taster miša na njegovu ikonicu dobićete prošireni meni prikazan na slici dole.

Pored već navedenih menija dobijeni su novi. Najvažniji od njih su sledeći:

1. Ukljuci zvono - izborom ove funkcije biće omogućena funkcija zvonjenja.

2. Promeni raspored - pozivom ove funkcije možete da promenite raspored zvonjenja kada dobijete ekran prikazan na slici dole.

Klikom mišom na strelicu gore ili dole iza broja rasporeda menjate raspored zvonjenja koji će biti trajno zapamćen.

3. Konstante - pozivom ovog menija dobićete dole prikazan ekran

Pomoću ovog menija možete odabrati:

- Isključiti ili uključiti rad zvona za date uslove. Ako je uslov čekiran to znači da zvono neće zvoniti ako je taj uslov ispunjen.
- Odabrati interfejs kolo koje koristi vaše školsko zvono.

4. Raspored - pomoću koga definišete raspored zvonjena. Taj ekran prikazan je na slici dole.

Pomoću ovog ekrana definišete vremena kao i dužini zvonjenja za odabrani raspored zvonjena. Dužina zvonjenja je data u sekundama.

5. Raspusti - pomoću ovog ekrana definišete raspuste i praznike kao na donjoj slici.

Vreme zvonjena preuzima se direktno sa sistemskog sata vašeg računara. Ako povremeno namestite tačno vreme preko Internet Time Windows-a sa ove strane je obezbeđena besprekorna vremenska tačnost zvonjenja.

Detaljno upustvo za program zvonjenja možete preuzeti ovde.

Za sve dodatne informacije obratite se autoru ovde.