Description: paralel

 

Description: I:\BACKUP\VAZNO\Disk-D\sredskol\Radioamater\Internet\diode1.gif


Paralelni port PC računara (LPT)  je jedan od često upotrebljavanih portova za komunikaciju sa okolinom.  Pored štampača koji se na njih najčeše priključuju,  moguće je uključiti i druge interfejse ako su nam poznati signali na ovom portu kao i principi programaranja.

Na stranicama ovog porta možete upoznati principe rada paralelnog port kao i načine njegovog programiranja u Visual Basic-u i Delphi-u. Sve primere programa, PCB pločica testiranih uređaja kao i potrebne biblioteke možete da preuzmete.

Pogledajte: Narrow gauge in Serbia

Description: glavna_strana

© Copyright, 2003 Milanović Vojo 
All right reserved