PRAKTIČNI RADOVI

 

Na ovoj strani dat je pregled praktičnih vežbi. Rezime pojedinih vežbi moguće je da preuzmete klikom na označeno polje u arhivi. Svi radovi su programski upravljani od strane PC računara preko paralelnog porta. Za projekte koji su navedeni i programe obratite se autoru.

 

 

 

Rb

Naziv rada

Generacija

Arhiva

  1.

Elektronski semafor kontrolisan računarom

2000/2001

semafor.pdf

  2.

Interfejs za prikaz binarnog broja

2001/2002

Binarni.pdf

  3.

Interfejs za prikaz karaktera na displeju 7 x 5

2002/2003

Displej.pdf

 

Povratak na prvu stranu