MATURSKI RADOVI

 

Na ovoj strani dat je pregled nekih od interesantnih maturskih radova učenika IV razreda elektotehničkih škola zasnovanih na programski kontrolisanim uređajima kao i ostalim radovima vezanim za računare. Sve radove koje bude dobio autor sajta biće postavljeni na ovom delu, bez obzira iz koje države dolaze. Radove mogu slati učenici ili njihovi profesori.

 Rezime pojedinih radova moguće je da preuzmete klikom na označeno polje u arhivi.

TEHNIČKA ŠKOLA LAJKOVAC

profesor: Vojo Milanović

Rb

Naziv rada

Učenik

Školska godina

Arhiva

  1.

 Grupa radova zasnovanih na Delphi pojektu

Petrović, Ranković, Mijailović

1999/2000

mature-00.htm

  2.

 Osnove jezika HTML sa primerom prezentacije u njemu

Radović Jasna

2000/2001

mature-01.htm

  3.

 Promena brzine obrtanja jednosmernog motora računarom

Mitrović Vladimir

2000/2001

mature-01.htm

  4.

 Hardverska realizacija DMA kod PC računara

Živanović Slavica

2001/2002

-----

  5.

 8-bitni AD konvertor za PC računar

Živanović Ivan

2002/2003

mature-03.htm

  6.

 Grupa radova baziranih na PIC mikrokontrolerima

Milovanović, Nešić

2003/2004

mature-04.htm

  7.

 2-kanalni AD konvertor sa PIC mikrokotrolerom

Babović Budimir

2004/2005

mature-05.htm

  8.

 Simulacija rada 74LS181 u Delphi-u

Filipović Ivan

2005/2006

mature-06.htm

9.

 Digitalni termometar sa kolom LM75 u Delphi-u

Ranković Milivoj

2005/2006

-----

10.

12-bitni A/D konvertor na paraleln. portu(LTC1286 kolo)

Filipović Milan

2006/2007

mature-07.htm

11.

D/A konvertor na paralelnom portu(LTC1257kolo)

Bugarčić Nikola

2006/2007

----

12.

OBD-II interfejs za autodijagnostiku

Sandić Nenad

2007/2008

mature-08.htm

13.

Dvokanalni interfejs na USB portu

Grujičić Mladen

2007/2008

mature-08.htm

14.

Microsoft Robotics Studio

Vasić Marija

2008/2009

----

15.

Simulacija R-L-C kola u Delphiu

Lukić Marko

2009/2010

mature-10-1.pdf

16.

8-kanalni relejnii interfejs na LPT portu 

Grupa učenika

2009/2010

mature-10-2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKA ŠKOLA 'NIKOLA TESLA' SREMSKA MITROVICA

prof. Đoko Krsmanović

Rb

Naziv rada

Učenik

Školska godina

Arhiva

  1.

Baza Pony programatora

Dalibor Suhanji

2005/2006

dalibor06.pdf

  2.

Školsko zvono na serijskom portu

Predrag Miletić

2007/2008

maturski10.pdf

  3.

Pano za maturske slike

Grupa učenika

2009/2010

maturski11.pdf

  4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTALE ŠKOLE

Rb

Naziv rada

Učenik

Školska godina

Arhiva

  1.

Računarski interfejs – Gimnazija Kruševac

Stojanović Goran

2005/2006

maturski20.pdf

  2.

 

 

 

 

  3.

 

 

 

 

  4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vojo.milanovic.org
© Copyright, 2010 Milanović Vojo
All right reserved