KOLO ZA ZAŠTITU OD PRENAPONA

Često je potrebno koristi zaštitu različitih uređaja od prenapona koji mogu da se pojave na mreži, a što najčešće uzrokuju grmljavine i slično. Šema jednog takvog inteligentnog kola koja štiti uređaje od prenapona prikazana je na slici dole.

Za realizaciju mikrokontrolerskog interfejsa automatske kontrole od prenapona neophodni su elementi dati u donjoj tabeli.

 

Rb.

Komponenta

Količina

1.

IC1 - mikrokontroler PIC16F690 – DIP

1 kom

2.

IC2 – 7805 naponski stabilizator

1 kom

3.

IC3 – optokapler 4N33

1 kom

4.

T1 – 2N2222A

1 kom

5.

D1 – D5 – dioda 1N4148

5 kom

6.

D6 – 1N4001

1 kom

7.

Led1 – led dioda zelena fi 3mm

1 kom

8.

Led2 – led dioda crvena fi 3mm

1 kom

9.

DIL – 8 podnožje (profesional)

1 kom

10.

R1 – 33W (1/4W)

1 kom

11.

R2 – 1M (1/4W)

1 kom

12.

R3 – 100k(1/4W) tol. 1%

1 kom

13.

R4 – 62k(1/4W) tol. 1%

1 kom

14.

R5 – 9k1 (1/4W)

1 kom

15.

R6 – 330W (1/4W)

1 kom

16.

R7 – 1k (1/4W)

1 kom

17.

R8 – 1k (1/4W)

1 kom

18.

P1 – trimer potenciometat 6k8 (mali, ležeći)

 

18.

C1 – 470 nF (400V)

1 kom

19.

C2 – 1000mF (stojeći 25V)

1 kom

20.

C3 – 22mF (stojeći 25V)

1 kom

21.

C4 – 47mF (stojeći 25V)

1 kom

22.

Rele Finder

1 kom

23.

Vitroplast jednostrani 100 x 100 mm

1 kom

 

 

 

 

 

Iz prikazane šeme vidi se da se preko razdelnika napona (R3, R4 i P1) a preko otpornika R5 dovodi napon koji se meri preko prvog A/D kanala mikrokontrolera. U slučaju ako je taj napon u granicama od 180 – 250 V neće biti uključen relej Re1. Ako napon nije u datim granicama uključuje se ovaj rele preko čijih se kontakata napaja potrošač, što će uzrokovati i isključenje potrošača od napajanja. Preko potenciometra P1 vrši se regaluacija praga za kontrolu napona.

 

Programe za podršku ovom intefejsu možete preuzeti ovde.

 

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2008 Milanović Vojo
All right reserved