LED DISPLEJ SA MIKROKONTROLEROM

Šema drajverskog kola redova mikrokontrolerskog sistema koji pokreće LED displej sa 7 redova i 48 kolona prikazana je na donjoj slici.

Na konektor DB-25 uključuje se led displej koji može da ima 48, 96 ili 144 kolone sa 7 ili 8 redova. Pomoću tastera T1, T2 i T3 može se namestiti tačan datum i vreme na displeju. Izgled gotove pločice drajvera redova prikazan je na donjoj slici.

 

 

Prikaz displeja dat je na a na donjoj slici.

 

 

Displej prikazuje poruku koja mu je zadata u pokretnom tekstu, zatim datum, vreme i temperaturu i taj se ciklus stalno obnavlja. Poruka se uprogramira na PC računaru pomoću programa čiji je izgled dat na donjoj slici. Tekst poruke može biti velike dužine skoro bez ograničenja.

 

 

Prvo se unese tekst poruke a zatim pritiskom na taster Upisi ta se poruka upiše u EPROM koji se zatim uključi na displej. Izgled prenosivog EPROM-a dat je na slici dole.

 

Programe za podršku ovom intefejsu možete preuzeti ovde.

 

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2007 Milanović Vojo
All right reserved