AUTOMATSKI PUNJAČ AKUMULATORA SA MIKROKONTROLEROM

Šema mikrokontrolerskog dela koji kontroliše punjenje akumulatora prikazana je na donjoj slici.

Za kontrolu rada punjača upotrebljen je mikrokontroler PIC12F675 koji ima 4 A/D ulazna kanala sa 10-bitnom rezolucijom. Na prvi AD kanal(GP0) dovodi se napon akumulatora koji se meri.

 

Za realizaciju mikrokontrolerskog interfejsa automatske kontrole punjenja akumulatora neophodni su elementi dati u donjoj tabeli.

 

Rb.

Komponenta

Količina

1.

Mikrokontroler PIC12F675 – DIP

1 kom

2.

IC1 – 78L05 naponski stabilizator

1 kom

3.

T1 – 2N2222A

1 kom

4.

Led1 – led dioda zelena fi 3mm

1 kom

5.

Led2 – led dioda crvena fi 3mm

1 kom

6.

DIL – 8 podnožje (profesional)

1 kom

7.

R1 – 1k (1/4W)

1 kom

8.

R2,R3 - 330W(1/4W)

1 kom

9.

R4 – 10k(1/4W) tol. 1%

1 kom

10.

R5 – 39k(1/4W) tol. 1%

1 kom

11.

R6 – 4k7 (1/4W)

1 kom

12.

C1 – 47mF (stojeći 25V)

1 kom

13.

C2 – 1mF (stojeći 25V)

1 kom

14.

Rele Finder

1 kom

15.

Vitroplast jednostrani 100 x 100 mm

1 kom

 

 

 

 

Dijagram punjenja akumulatora prikazan je na donjoj slici.

 

 

Akumulator se puni sve dok napon na njemu ne dostigne 14.4 Volta, a zatim još 8 minuta(produženo punjenje) tj. u intervalu t1 – t2. Sve dotle svetli Led1(zelena). Tada se isključi relej(koji isključi mrežni napon napajanja punjača) i počinje blinkanje led1 diode što je znak da je akumulator pun. U slučaju ako bi taj napon opao na 12.3 V a što se desi u vremenu t3 ponovo bi se aktivirao proces punjenje i taj proces bi se stalno ponavljao. Kada je napon akumulatora manji od 10 V blinka Led2(crvena).

Izgled gotovog interfejsa prikazan je na donjoj slici.

 

Programe za podršku ovom intefejsu možete preuzeti ovde.

 

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2006 Milanović Vojo
All right reserved