9-KANALNI RADIO PREDAJNIK KONTROLISAN MIKROKONTROLEROM

Šema 9-kanalnog radio predajnika kontrolisanog sa mikrokontrolerom data je na donjoj slici.

 

Iz prikazane šeme vidi se da su na pinove mikrokontrolera PIC16F84A RB0-RB7 i RA1 priklučeni tasteri T1- T9. Pritiskom na neki od tastera šalje se ASCII kod datog tastera preko pina RA2 i predajnog kola TX-SAW433 s-Z firme Aurel. Izgled predajnog kola pikazana je na donjoj slici.

Za realizaciju ovog kola neophodni su elementi dati u donjoj tabeli.

 

Rb.

Komponenta

Količina

1.

IC1 - mikrokontroler PIC16F84A-04/P

2 kom

2.

Naponski regulator 78L05

2 kom

3.

DIL - 18 podnožje (profesional)

2 kom

4.

Q1 - keramički rezonator 3 pina 4 Mhz

2 kom

5.

R3 – 10k (1/4W)

2 kom

6.

R4 – 220 W(1/4W)

2 kom

7.

R5 – R13 10k(1/4W)

10 kom

8.

T1 – T9 Minijaturni taster D6R sa okruglom kapom crveni

10 kom

9.

C1,C2 – 1mF(16 V) elektrolitski subminijatur. stojeći

2 kom

10.

Konektor za povezivanje 9V baterije

2 kom

11.

Plastična kutija PP26SW(131x60x30 mm)

1 kom

12.

Radio modul TX-SAW433 s-Z Aurel

1 kom

 

Izgled gotovog uređaja prikzan je na donjoj slici.

 

 

Programe za podršku ovom intefejsu možete preuzeti ovde.

 

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2005 Milanović Vojo
All right reserved