4-KANALNI INTERFEJS KONTROLISAN OD PC RAČUNARA

Šema 4-kanalnog interfejsa kontrolisanog od PC računara prikazana je na donjoj slici.

 

Iz prikazane šeme vidi se da su releji priključeni na RB portove mikrokontrolera i to od RB3 – RB6. Preko MAX232 kola interfejs se priključuje na serijski port PC računara. Komandovanje se vrši programom urađenim u Visual Basic-u sa PC računara. Led dioda Led6 korisiti se za indikaciju neispravno primljenog signala sa PC računara (trostruki blink). Led7 indicira prisustvo 5 Voltnog napona napajanja. Led diode Led1 - Led4 indiciraju da li je neki relej uključen ili isključen. Pozadi kutije izlazi deo pločice na kojoj se nalazi za svaki relej po jedna trostruka redna stezaljka za priključivanje kanala sa kojima se upravlja. Na pločici se nalazi priključak za dovođenje naizmeničnog napona sa nekog spoljog izvora napajanja.

Neophodan materijal za izradu ovog prijemnika dat je u donjoj tabeli.

 

Rb.

Komponenta

Količina

1.

IC1 - mikrokontroler PIC16F84A-04/P

1 kom

2.

IC2 – MAX232 kolo DIP pakovanje

1 kom

3.

Naponski regulator 7805 - pakovanje TO220

1 kom

4.

T1-T4 - tranzistor 2N2222A

4 kom

5.

Led1 – Led4 -  led dioda fi 5mm žuta

4 kom

6.

Led5 - led dioda fi 5mm crvena

1 kom

7.

Led6 - led dioda fi 5mm zelena

1 kom

8.

D1-D4 - dioda 1N1418

4 kom

9.

DIL - 18 podnožje (profesional)

1 kom

10.

DIL – 16 podnožje

1 kom

11.

Re1-Re4 - Rele 5 Volti H100 05V, 1-on, serije Milionspot za PCB

1 kom

12.

Q1 - keramički rezonator 3 pina 4 Mhz

1 kom

13.

R2,R4,R6,R8,R10 - 10k (1/4W)

5 kom

14.

R1, R3,R5,R7,R9,R11,R12 - 330W (1/4W)

6 kom

15.

C5, C8 - 22mF(25 V) elektrolitski subminijatur. stojeći

2 kom

16.

C6, C7 - 10mF(25 V) elektrolitski subminijatur. stojeći

2 kom

15.

C2,C4 - 100 nF keramički kondenzator

2 kom

16.

C1 -  1mF(165 V) elektrolitski subminijatur. stojeći

1 kom

17.

Trostruka redna stezaljka za PCB montau

4 kom

18.

Grec usmerač

1 kom

19.

Konektor za priključenje naizmeničnog napajanja

1 kom

20.

Vitroplast jednostrani(100 x 160 mm)

1 kom

 

Izgled gotovog interfejsa prikazan je na donjoj slici.

 

 

Izgled ekrana programa na PC računaru sa kojim se kontroliše interfejs dat je na donjoj slici.

 

 

Pritiskom mišom na neki od relea menja se njegova boja sa bele na datu. Ako je boja bela taj rele biće isključen a ako je različita biće uključen. Nakon toga pritiskom na taster Izvrsi biće prosleđene komande na mikrokontroler što će uzrokovati postavljanje odgovarajućih releja na interfejs pločici.

Programe za podršku ovom intefejsu možete preuzeti ovde.

 

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2005 Milanović Vojo
All right reserved