SAT SA BUDILNIKOM I TERMOMETROM

 

Šema sata sa budilnikom i termometrom data je na donjoj slici.

 

 

Kao sat koristise se kolo DS1337 koje predstavlja real time clock(RTC), odakle mikrokontroler čita vreme i prikazuje na displeju koji se sastoji od šest 7-segmentnih displeja na kojima se prikazuju sati(Dis1 i Dis2), minute(Dis3 i Dis4) i sekunde(Dis5 i Dis6) u slučaju kada radi kao sat. Kada radi kao termometar na Dis1 i Dis2 prikazuje se celi deo temperature a na Dis3 decimalni deo npr 25.5 C dok će na Dis4 biti prikazano slovo C. Tada će displeji Dis5 i Dis6 biće isključeni. U slučaju ako je temperatura negativna svetliti će led dioda 1. Temperatura na displeju prikazuje se svakih minut i po vremena u trajanju od 10 sekundi. Da bi se prikazao datum neophodno je pritisnuti na taster TS5 kada će biti prikazan dan(Dis1 i Dis2), mesec(Dis3 i Dis4) kao i godina(Dis5 i Dis6). Displeji Dis1, Dis2, Dis3 i Dis4 su veličine 57mm dok su displeji Dis5 i Dis6 veličine 20mm i svi su sa zajedničkom katodom. Pomoću tastera Ts1 ulazi se u podešavanje sata. Tako je moguće namestiti tačno vreme, datum kao i vreme alarama. Vreme alrama je moguće namestiti u toku jednog dana i ako DS1337 to podržava i za određeni dan. Moguće je namestiti dva vremena za alaram. Za nameštanje koriste se taseri: Ts2(gore), Ts3(dole) i pritiskom na Ts4 izlazi se iz moda podešavanja. Sat prikazuje vreme u formatu 0 – 24. DS1337 koristi posebno napajanje (pomoću dugmaste baterije od 3.5V) pa ako nestane mrežnog napajanja, njegovim ponovnim dolaskom vreme će biti tačno prikazano a podaci o alramu takođe neće biti izgubljeni.

Displeji rade u vremenskom multipleksu pri čemu napajanja segmenata dobijaju preko RB porta i to od RB.0 – RB.6 pina tj. preko tranzistora T1 – T7. Katode displeja su spojene na izlaze kola ULN2003 koje u sebi sadrži Darlingon spoj tranzistora po svakom kanalu. Odabiranje katode displeja vrši se pomoću kola 74HC238 koje predstavlja 3 na 8 dekoder/demultiplekser a na njegove adresne ulaze A0, A1 i A2 dolaze signali sa pinova RA.0, RA.1 i RA.3.

Kao alarm koristi se melodijski čip UM3481 sa šemom datoj na donjoj slici:

 

 

Kada se dostigne vreme alarma preko pina RA.3 biće kratko dovedena logička nula što će uzrokovati provodnost T8 tranzistora kada će kolo UM3481 generisati datu melodiju. Svaki put kada se uključi alaram biće generisana drugačija melodija. Alarm se ponavlja 3 puta sa vremenskim razmakom od 5 minuta. Kolo može da gneroše 12 različitih melodija.

Za napajanje koristi se klasična šema napajanja kao na donjoj slici:

 

 

Neophodan materijal za izradu sata je sledeći dat je u donjoj tabeli.

 

Rb.

Komponenta

Količina

1.

IC2 - PIC16F877A dip pakovanje

1 kom

2.

IC1 – DS1337 dip pakovanje

1 kom

3.

IC3 – UM3481 dip pakovanje

1 kom

4.

T1-T7 i T9 tranzistori 2N2222A

8 kom

5.

T8 – BC557 tranzistor

1 kom

6.

LM7805 - naponski regulator TO-220 pakovanje

1 kom

7.

Q1 - Keramički rezonator 3 pina - 4 Mhz

1 kom

8.

Q2- kvarc kristal 32768 Hz

1 kom

9.

Dis1 – Dis4, 7-seg led sa zaj. kat. SC2312EWa

4 kom

10.

Dis5-Dis6. 7-seg led sa zaj.kat. SC081HWA

2 kom

11.

DIL-40 podnožje

1 kom

12.

DIL-8 podnožje

1 kom

13.

DIL-16 podnožje

1 kom

14.

Grec usmerač GR1 – reda 500 mA

1 kom

15.

R1, R2,R3, R4 i R5 - 10kW(1/4W)

9 kom

16.

R6- 4k7 (1/4W)

7 kom

17.

R7- 82W(1/4W)

7 kom

18.

R8,R9 - 330W (1/4W)

2 kom

19.

R10 – 1kW (1/4W)

1 kom

20.

R9 – 2k2W (1/4W)

1 kom

21.

R11 – 100W (1/4W)

1 kom

22.

R12 – 100k (1/4W)

1 kom

23.

R13 – 120W (1/4W)

1 kom

24.

C1, C3 – keramički 100nF

2 kom

25.

C2 - 2200mF – 25 Volti stojeći

1 kom

26.

C4 – 47pF

1 kom

27.

D1 - dioda 1N4108

1 kom

28.

Led1 – crvena fi 5 mm

1 kom

29.

Led2 – zelena fi 5 mm

1 kom

30.

Zv – zvučnik 8W, 0.5W

1 kom

31.

Mikro taster za PCB montažu

5 kom

32.

Dvopolna redne stezaljke za štampu

2 kom

33.

Podnožje za montažu okrugle baterije

1 kom

34.

Transformator prema specifikaciji

1 kom

 

Program za podršku ovom satu možete preuzeti ovde.

 

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2005 Milanović Vojo
All right reserved