KOREKTOR NAPONA NA 220 VOLTI

 

Napon u električnim mrežama nažalost još je kod nas u pojedinim sredinima daleko od propisanog, tako da se njegova vrednost kreće i ispod 180 Volti. Ideja za realizaciju ovog stabilizatora nije nova. Najvažniji njegov deo je transformator koji ima izvode za pojedinačne napone 220, 210, 200, 190 i 180 V a elektronika je ta koja bira izvod na transformatoru zavisno od veličine mrežnog napona. Realizacija elektronike data je sa mikrokontrolerom PIC 16F877 a njegove šema data je na donjoj slici.

Sa razdelnika napona realizovanog sa otpornicima R15 i R16 dovodi se napon reda 5 Volti ako je veličina ulaznog napona 220 V na A/D ulaz mikrokontrolera RA1. Zavisno od veličine datog napona uključuje se neko od relea Re1 – Re5 birajući odgovarajući izvod na transformatoru. Transformator na sebi ima izvode U1-napon 220V, U2-napon 210V, U3-napon 200V, U4-napon 190V i U5-napon 180 V. Na jezgro transformatora se pričvrsti termometar DS18B20. U slučaju ako je njegova temperatura veća od 70C blinka će Led7 dioda i biće odvojen njegov izlaz od potrošača(isključeno svih 5 releja). Na transformatoru treba namoti i poseban namotaj za dobijanje napajanja od 12V koji se priključuje na grec GR1(priključci V1 i V2). Zavisno od snage upotrebljenog transformatora zavisi i broj potrošača koje je na njega moguće uključiti. Odabrani releji imaju struju kontaka reda 10A pa je maksimalna snaga 220x10 =2,2KW. Pomoću prekidača PR kada je uključen, isključuje se odabiranje napona tj. prosledi se napon od 220V sa namotaja U1 i ugasiti će se led dioda 8. Međutim i u ovom slučaju biće kontrolisana temperatura jezgra transformatora.

Izgled montaže elemenata prikazan je na donjoj slici:

Prednja ploča uređaja data je na donjoj slici:

Neophodan materijal za izradu ovog konvertora dat je u donjoj tabeli.

 

Rb.

Komponenta

Količina

1.

IC2 - PIC16F877 – dip pakovanje

1 kom

2.

IC1 – DS18B20

1 kom

3.

T1-T5 tranzistori 2N2222A

5 kom

4.

DIL-40 podnožje

1 kom

5.

Keramički rezonator 3 pina - 4 Mhz

1 kom

6.

Grec usmerač GR1 – reda 300 mA

1 kom

7.

Stabilizator naponona 7805 – TO 220 kućište

1 kom

8.

R1, R2,R18 - 10kW(1/4W)

3 kom

9.

R4,R6 ,R8,R10,R12,R15- 4k7 (1/4W)

6 kom

10.

R3,R5,R7,R9,R11,R13,R14- 330W (1/4W)

7 kom

11.

R16 -1K8(1/4W)

1 kom

12.

C1, C3 – keramički 100nF

2 kom

13.

C2 - 2200mF – 25 Volti stojeći

1 kom

14.

D1 – D5, 1N4108

5 kom

15.

Led1 – Led5, žuta fi 5 mm

5 kom

16.

Led6 – zelena fi 5 mm

1 kom

17.

Led7,Led8 – crvena fi 5 mm

2 kom

18.

Rele finder F3611-06

5 kom

19.

Tropolna redne stezaljke za štampu

2 kom

20.

Dvopolna redne stezaljke za štampu

1 kom

22.

Transformator prema specifikaciji

1 kom

 

Program za podršku ovom korektoru možete preuzeti ovde.

 

 

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2005 Milanović Vojo
All right reserved