IR RC5 PREDAJNIK

Šema IR predajnika sa RC5 standardom prikazana je na donjoj slici.

Neophodan materijal za izradu ovog RC5 predajnika dat je u donjoj tabeli.

 

Rb.

Komponenta

Količina

1.

IC1 - mikrokontroler PIC16F84A-04/P

1 kom

2.

Naponski regulator 78L05

1 kom

3.

T1 - tranzistor BC547

1 kom

4.

LD274 – IR dioda

2 kom

5.

DIL - 18 podnožje (profesional)

1 kom

6.

Q1 - keramički rezonator 3 pina 4 Mhz

1 kom

7.

R1 – 27 W(1/4W)

1 kom

8.

R2 - 4k7 (1/4W)

1 kom

9.

R3 – 10k (1/4W)

1 kom

10.

R4 – 220 W(1/4W)

1 kom

11.

R5 – R13 10k(1/4W)

9 kom

12.

D1,D2 – IR dioda LD274

2 kom

13.

T1 – T9 Minijaturni taster D6R sa okruglom kapom crveni

9 kom

14.

C1,C2 – 1mF(16 V) elektrolitski subminijatur. stojeći

1 kom

12.

Konektor za povezivanje 9V baterije

1 kom

13.

Plastična kutija PP26SW(131x60x30 mm)

1 kom

13.

Vitroplast jednostrani(100 x 160 mm)

1 kom

 

Na pinove RB0 – RB7 i pin RA1 priključeni su tasteri (T1 – T9) čijim se pritiskom generiše RC5 kod. Program podrške je napisan tako da šalje adresu TV prijemnika 0 i komande od 1 – 9. Preko IR dioda D1 i D2 emituje se IR signal koje se nalaze u kolektorskom delu tranzistora T1 dok za to kratko vreme bude uključena led dioda Led 1. Ovaj predajnik možete koristiti u kombinaciji sa prethodnim 4-kanalnim prijemnikom s tim što koristite prva četiri tastera.

Na donjim slikama prikazana je pločica PCB predajnika kao i njegova montažna šema.

 

 

 

 

 

 

Izgled gotovog daljinskog prikazan je na donjoj slici:

 

 

Program ovog predajnika možete preuzeti na downloads.

 

http://vojo.milanovic.org
Copyright, 2005 Milanović Vojo
All right reserved